برندسازی و هویت بصری پیج اینستاگرام؛ اصول کاربردی

هر برند و کسب و کاری برای ساخت پیج اینستاگرام و یا پیشبرد آن به استراتژی‌های مشخصی نیازمند است. یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها و یا بهتر است بگوییم مهارت‌هایی که هر برند می‌تواند در صفحه اینستاگرام خود لحاظ کند، برندسازی و هویت بصری پیج اینستاگرام است. به طور کلی باید...