صفحه لینکدین شرکتی؛ چگونه بسازیم و بهینه‌سازی کنیم؟

در فضای دیجیتال‌محور امروز، بیشتر کسب‌وکارها نسبت به اهمیت رسانه‌های اجتماعی و برد و نفوذی که در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، آگاه هستند. بسترهای رسانه‌های اجتماعی به کسب‌وکارها امکان برقراری ارتباط با مشتریان در شرایط ویژه و برجسته‌کردن محصولات و خدمات را می‌دهند و حتی دریافت تصویر واقعی از انتظارات،...