برند دکا

برند دکا یک برند در عراق است که در زمینه مدیریت اینستاگرام با تیم آبدین همکاری داشته و پست هایی برای معرفی و شناسایی محصول برای برند خود طراحی کرده است. 

خدمات

خدمات خواسته شده مشتری

نمونه کارهای مشتری