آموزش زبان انگلیسی تجاری با شهرزاد

 شهرزاد سنادی زاده ، مدیر و بنیان گذار مجموعه تخصصی – آموزشی زبان انگلیسی elt.shahrzad است. حدودا بیست و پنج سال هست که در حوزه تخصصی آموزش زبان انگلیسی مشغول است.

شرکت دیجیتال مارکتینگ آبدین با خانم شهرزاد سنادی‌زاده در زمینه‌های طراحی سایت و مدیریت اینستاگرام همکاری داشته است.

خدمات

خدمات خواسته شده مشتری

نمونه کارهای مشتری

آموزش زبان انگلیسی شهرزاد، آبدین

طراحی سایت آموزش زبان انگلیسی تجاری با شهرزاد

طراحی سایت شخصی آموزشی برای آموزش زبان انگلیسی تجاری

مشاهده پروژه
مدیریت اینستاگرام زیان تجاری شهرزاد

مدیریت اینستاگرام آموزش زبان انگلیسی با شهرزاد

طراحی سایت شرکتی لحاظ برای یک شرکت صادرات و وادرات

مشاهده پروژه