پروژه چام‌بیوتی

درباره

چام‌بیوتی یک سالن زیبایی است که در آبان ۱۳۹۶ توسط تیم آبدین پا به دنیای آنلاین و طراحی سایت گذاشت. با مراجعه به این سایت، می‌توانید برای مستر کلاس‌های آرایشگری و انواع خدمات این سالن زیبایی به صورت آنلاین بهره برداری کنید. 

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
پروژه چام‌بیوتی
آبان ۱۳۹۶
طراحی سایت
chambeauty.ir

روی مانیتور اسکرول کنید

درباره

چام‌بیوتی یک سالن زیبایی است که در آبان ۱۳۹۶ توسط تیم آبدین پا به دنیای آنلاین و طراحی سایت گذاشت. با مراجعه به این سایت، می‌توانید برای مستر کلاس‌های آرایشگری و انواع خدمات این سالن زیبایی به صورت آنلاین بهره برداری کنید. 

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
پروژه چام‌بیوتی
آبان ۱۳۹۶
طراحی سایت
chambeauty.ir

روی مانیتور اسکرول کنید

درباره

چام‌بیوتی یک سالن زیبایی است که در آبان ۱۳۹۶ توسط تیم آبدین پا به دنیای آنلاین و طراحی سایت گذاشت. با مراجعه به این سایت، می‌توانید برای مستر کلاس‌های آرایشگری و انواع خدمات این سالن زیبایی به صورت آنلاین بهره برداری کنید. 

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
پروژه چام‌بیوتی
آبان ۱۳۹۶
طراحی سایت
chambeauty.ir

روی مانیتور اسکرول کنید

نمونه کارهای مرتبط

وبسایت تصمیم فردا، آبدین

طراحی سایت تصمیم فردا

مشتری آژانس دیجیتال مارکتینگ آبدین با موضوع مدیریت زمان

موارد بیشتر...