پروژه طراحی سایت کهن ژرنال

درباره

پروژه طراحی سایت مجدد و ریدیزاین کهن ژرنال با درخواست ‌های مشتری در مهر ۱۳۹۹ توسط تیم آبدین انجام شد. همچنین پس از طراحی مجدد سایت، در زمینه سئو با عبارت کلیدی مجله فرش ماشینی توانست رتبه اول در موتورهای جستجو  پس از بررسی‌های متعدد، کسب کند.  

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
مجله کهن ژرنال
مهر ۱۳۹۹
طراحی و سئو سایت
kohanjournal.com

روی مانیتور اسکرول کنید

درباره

پروژه طراحی سایت مجدد و ریدیزاین کهن ژرنال با درخواست ‌های مشتری در مهر ۱۳۹۹ توسط تیم آبدین انجام شد. همچنین پس از طراحی مجدد سایت، در زمینه سئو با عبارت کلیدی مجله فرش ماشینی توانست رتبه اول در موتورهای جستجو  پس از بررسی‌های متعدد، کسب کند.  

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
مجله کهن ژرنال
مهر ۱۳۹۹
طراحی و سئو سایت
kohanjournal.com

روی مانیتور اسکرول کنید

درباره

پروژه طراحی سایت مجدد و ریدیزاین کهن ژرنال با درخواست ‌های مشتری در مهر ۱۳۹۹ توسط تیم آبدین انجام شد. همچنین پس از طراحی مجدد سایت، در زمینه سئو با عبارت کلیدی مجله فرش ماشینی توانست رتبه اول در موتورهای جستجو  پس از بررسی‌های متعدد، کسب کند.  

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
مجله کهن ژرنال
مهر ۱۳۹۹
طراحی و سئو سایت
kohanjournal.com

روی مانیتور اسکرول کنید

نمونه کارهای مرتبط