پروژه طراحی سایت مثلث طلایی کسب و کار

درباره

پروژه طراحی سایت مثلث طلایی کسب و کار در خرداد سال ۱۳۹۷ توسط تیم آبدین برای شرکت leadspeakinspire که یک شرکت هلندی در زمینه ارائه ویبنار و کتاب‌های مدیریتی و بازاریابی است. 

خدمات مدنظر مشتری

دست‌آوردهای پروژه

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
مثلث طلایی کسب و کار
خرداد ۱۳۹۷
طراحی سایت
leadspeakinspire.ir

روی مانیتور اسکرول کنید

درباره

پروژه طراحی سایت مثلث طلایی کسب و کار در خرداد سال ۱۳۹۷ توسط تیم آبدین برای شرکت leadspeakinspire که یک شرکت هلندی در زمینه ارائه ویبنار و کتاب‌های مدیریتی و بازاریابی است. 

خدمات مدنظر مشتری

دست‌آوردهای پروژه

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
مثلث طلایی کسب و کار
خرداد ۱۳۹۷
طراحی سایت
leadspeakinspire.ir

روی مانیتور اسکرول کنید

درباره

پروژه طراحی سایت مثلث طلایی کسب و کار در خرداد سال ۱۳۹۷ توسط تیم آبدین برای شرکت leadspeakinspire که یک شرکت هلندی در زمینه ارائه ویبنار و کتاب‌های مدیریتی و بازاریابی است. 

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
مثلث طلایی کسب و کار
خرداد ۱۳۹۷
طراحی سایت
leadspeakinspire.ir

روی مانیتور اسکرول کنید

نمونه کارهای مرتبط