پروژه طراحی سایت تخصصی ایونت‌های کشور هلند و ایران برای VCW

درباره

پروژه طراحی سایت تخصصی ایونت‌های کشور هلند و ایرار برای VCW در خرداد ۱۳۹۷ توسط تیم آبدین برای  کسب جایگاه در دنیای آنلاین استارت خورد.  طراحی سایت این شرکت برای رزرو در ایونت‌ها و خبردار شدن از تاریخ و روز برگزاری آن‌ها تاسیس شد. 

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
ایونت‌های کشور هلند و ایران برای VCW
خرداد ۱۳۹۷
طراحی سایت
vcwevents.com

روی مانیتور اسکرول کنید

درباره

پروژه طراحی سایت تخصصی ایونت‌های کشور هلند و ایرار برای VCW در خرداد ۱۳۹۷ توسط تیم آبدین برای  کسب جایگاه در دنیای آنلاین استارت خورد.  طراحی سایت این شرکت برای رزرو در ایونت‌ها و خبردار شدن از تاریخ و روز برگزاری آن‌ها تاسیس شد. 

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
ایونت‌های کشور هلند و ایران برای VCW
خرداد ۱۳۹۷
طراحی سایت
vcwevents.com

روی مانیتور اسکرول کنید

درباره

پروژه طراحی سایت تخصصی ایونت‌های کشور هلند و ایرار برای VCW در خرداد ۱۳۹۷ توسط تیم آبدین برای  کسب جایگاه در دنیای آنلاین استارت خورد.  طراحی سایت این شرکت برای رزرو در ایونت‌ها و خبردار شدن از تاریخ و روز برگزاری آن‌ها تاسیس شد. 

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
آدرس سایت
ایونت‌های کشور هلند و ایران برای VCW
خرداد ۱۳۹۷
طراحی سایت
vcwevents.com

روی مانیتور اسکرول کنید

نمونه کارهای مرتبط