کمپین دیجیتال مارکتینگ

کمپین دیجیتال مارکتینگ به معنی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و تبلیغات‌های مداوم در فضاهای دیجیتال است. هدف اصلی کمپین دیجیتال مارکتینگ  این است که برندها‌, محصولات, خدمت‌ه و غیره را در ذهن مشتریان و مخاطبان آن کسب و کار ماندگار کند. تفاوت این کمپین با دیگر کمیپین های تبلیغاتی این است که این کمپین در فضاهای مجازی مثل شبکه‌های احتماعی، سایت‌ها و… اتفاق میوفتد و مخاطبان بیشتری را می‌تواند برای کسب و کارها جذب کند.

خدمات کمپین دیجیتال مارکتینگ

طراحی کمپین دیجیتال

بازاریابی محتوایی

اجرای کمپین دیجیتال