تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی

تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی بخش مهمی از استراتژی دیجیتال مارکتینگ است. دنیای ساخت محتوا آنقدر گسترده است که اگر از افراد مختلف بخواهیم تعریفی از آن ارائه بدهند، شاید هر کس تعریف متفاوتی بگوید. بسیاری از افراد مفهوم تبلیغات را با تولید و ساخت محتوا یکی می‌دانند. اما باید بدانیم که تبلیغ یک پیام یک طرفه است که در زمان و مکانی خاص به مخاطب ارائه می‌شود. اما ساخت محتوا روشی برای برقراری ارتباط دوطرفه و مداوم با مخاطب است.

انواع تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی

محتوا متنی

محتوا تصویری

محتوا ویدیویی و موشن گرافی

پروژه‌های تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی

نمونه‌هایی از تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی مختلف که توسط تیم آبدین اجرا شده است