پروژه مدیریت اینستاگرام آنیکا

درباره

پروژه مدیریت اینستاگرام آنیکا با همکاری آژانس دیجیتال مارکتینگ آبدین انجام شد. پست‌ها و استوری های برای این مجموعه با استفاده از محصولات آن‌ها طراحی و ادیت گردید و طبق تقویم تهیه شده منتشر شده است.

خدمات مدنظر مشتری

دستاوردهای پروژه

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
ایدی اینستاگرام
طراحی و تولید محتوا به همراه مدیریت پیج اینستاگرام
فروردین ۱۳۹۹
مدیریت اینستاگرام
@anikacosmetics.ir

روی گوشی اسکرول کنید

درباره

پروژه مدیریت اینستاگرام با همکاری آژانس دیجیتال مارکتینگ آبدین، در زمینه اینستاگرام فعالیت دارند. پست‌ها و استوری های برای این گروه با استفاده از محصولات آن‌ها طراحی و در زمان مشخص پست گذاری می شود.   

خدمات مدنظر مشتری

دستاوردهای پروژه

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
ایدی اینستاگرام
طراحی و تولید محتوا به همراه مدیریت پیج اینستاگرام
فروردین ۱۳۹۹
مدیریت اینستاگرام
@anikacosmetics.ir

روی گوشی اسکرول کنید

درباره

پروژه مدیریت اینستاگرام با همکاری آژانس دیجیتال مارکتینگ آبدین، در زمینه اینستاگرام فعالیت دارند. پست‌ها و استوری های برای این گروه با استفاده از محصولات آن‌ها طراحی و در زمان مشخص پست گذاری می شود.   

خدمات مدنظر مشتری

مزایا

توضیحات پروژه

نام پروژه
دوره همکاری
خدمات
ایدی اینستاگرام
طراحی و تولید محتوا به همراه مدیریت پیج اینستاگرام
فروردین ۱۳۹۹
مدیریت اینستاگرام
@anikacosmetics.ir

روی گوشی اسکرول کنید

نمونه کارهای مرتبط