بازاریابی دیجیتال آبدین

اول ببینید
بعد اعتماد کنید …

موشن گرافی

پیام ایده پردازی: آدامس ترک سیگار

پیام ترک سیگار با استفاده از یک حرکت ساده، تبدیل سیگار به آدامس را به تصویر کشیده است. ( در واقع می گوید: به جای سیگار کشیدن آدامس بخورید)

پیام ایده پردازی: خواص آبنبات ویتامین c

داستان این ایده پردازی آژانس دیجیتال مارکتینگ آبدین با ویتامین c و خواصش شروع شد، مبارزه تن به تن ویتامین c با ویروس های سرماخوردگی از قدیم و الایام بوده پس آن را به تصویر کشیدیم. (نا گفته نماند موزیک هم نمایان هدف نیز است) 

پیام ایده پردازی: آدامس ترشی معده

این پیام گفتنی نیست و حتما ببینید، اما اگر بخواهیم برایتان بگوییم:
از درد معده تا درمان آسان آن را به تصویر کشیدیم

پیام ایده پردازی: آدامس ترک سیگار

پیام ترک سیگار با استفاده از یک حرکت ساده، تبدیل سیگار به آدامس را به تصویر کشیده است. ( در واقع می گوید: به جای سیگار کشیدن آدامس بخورید)

پیام ایده پردازی: خواص آبنبات ویتامین c

داستان این ایده پردازی آژانس دیجیتال مارکتینگ آبدین با ویتامین c و خواصش شروع شد، مبارزه تن به تن ویتامین c با ویروس های سرماخوردگی از قدیم و الایام بوده پس آن را به تصویر کشیدیم. (نا گفته نماند موزیک هم نمایان هدف نیز است) 

پیام ایده پردازی: آدامس ترشی معده

این پیام گفتنی نیست و حتما ببینید، اما اگر بخواهیم برایتان بگوییم:
از درد معده تا درمان آسان آن را به تصویر کشیدیم